Thông tin giá thuốc thay đổi

# Sản phẩm loại Giá Ngày cập nhật
1 Acemuc 200 (goi) Hộp 69,000 VNĐ 2020-09-24 20:56:42
2 Ventolin sr (khong duong) Chai 62,000 VNĐ 2020-09-24 16:10:57
3 Zanedip Hộp 227,000 VNĐ 2020-09-24 15:44:19
4 Hair Tonic Hộp 138,000 VNĐ 2020-09-24 15:44:19
5 PH care 150ml > Hộp 45,000 VNĐ 2020-09-24 15:44:19
6 codatux goi Hộp 36,000 VNĐ 2020-09-24 15:44:19
7 Durex fetherlite ( long ga ) > Hộp 133,000 VNĐ 2020-09-24 15:44:19
8 Hoastex ( goi ) Hộp 66,000 VNĐ 2020-09-24 15:44:19
9 Green Hair Hộp 141,000 VNĐ 2020-09-24 15:44:19
10 CoQ10 30mg (USA) Chai 111,000 VNĐ 2020-09-24 15:44:19
11 Nalidixic Acid (An) Hộp 136,000 VNĐ 2020-09-24 13:14:48
12 Bang keo lien ket Bịch 16,200 VNĐ 2020-09-24 13:14:48
13 Te Nhuc Bao Nguyen Hộp 70,000 VNĐ 2020-09-24 13:10:41
14 Aquadetrim Vitamin D3 (10ml) Chai 66,000 VNĐ 2020-09-24 12:49:37
15 Cefixim 200mg (D150) Hộp 31,000 VNĐ 2020-09-24 12:35:22
16 Derma forte Tuýp 76,000 VNĐ 2020-09-24 12:34:51
17 Glucosamin 1500 (Mediphar) Hộp 59,000 VNĐ 2020-09-24 12:34:38
18 Cefpodoxime 200mg - H 10v (An) Hộp 27,000 VNĐ 2020-09-24 12:32:21
19 Sensodyne Cool Gel (xanh dương) Tuýp 45,000 VNĐ 2020-09-24 12:31:42
20 Ciprofloxacin 500mg (an) Hộp 62,000 VNĐ 2020-09-24 12:30:26
21 Tam Cung Oraltana Bịch 15,500 VNĐ 2020-09-24 12:29:00
22 Amoxicillin 500mg (An) Hộp 60,000 VNĐ 2020-09-24 12:28:23
23 Detracyl 250 - Mephenesin 250mg ( CL ) Hộp 87,000 VNĐ 2020-09-24 12:27:11
24 Omeprazol 200mg (An) Hộp 24,000 VNĐ 2020-09-24 12:26:01
25 Nizoral dầu gội 100ml > Chai 113,000 VNĐ 2020-09-24 12:25:41