Thông tin giá thuốc thay đổi

# Sản phẩm loại Giá Ngày cập nhật
1 Eyeligt (vang) Hộp 24,000 VNĐ 2020-01-21 15:35:29
2 Klamentin 625 Hộp 53,500 VNĐ 2020-01-21 15:35:29
3 Acigmentin 625mg - augmentin (minh hai) Hộp 33,500 VNĐ 2020-01-21 15:35:29
4 Colchicin 1mg ( Traphaco ) Hộp 18,500 VNĐ 2020-01-21 15:35:29
5 Khuong thao dan Hộp 160,000 VNĐ 2020-01-21 15:35:29
6 Vova sui Lốc 260,000 VNĐ 2020-01-21 15:35:29
7 Dau Phat Linh > Lốc 152,000 VNĐ 2020-01-21 15:35:29
8 Hasanlor 5mg Hộp 49,700 VNĐ 2020-01-21 15:00:09
9 Eldosin - Erdosteine 300mg (HQ) Hộp 225,000 VNĐ 2020-01-21 15:00:09
10 Urgo BCN (bản lớn) Hộp 37,500 VNĐ 2020-01-21 15:00:09
11 Diclofenac 50mg (DHG) Hộp 19,500 VNĐ 2020-01-21 15:00:09
12 Venpoten Hộp 180,000 VNĐ 2020-01-21 15:00:09
13 Betaserc 16 Hộp 179,000 VNĐ 2020-01-21 15:00:09
14 Valsartan 80 ( Savi ) Hộp 83,000 VNĐ 2020-01-21 15:00:09
15 Codiovan 80mg Hộp 286,000 VNĐ 2020-01-21 15:00:09
16 Hapacol 325 flu (goi) Hộp 48,000 VNĐ 2020-01-21 15:00:09
17 Lactacyd Milky > Chai 65,000 VNĐ 2020-01-21 15:00:09
18 Hapacol 325 (chai 100v) Chai 19,000 VNĐ 2020-01-21 15:00:09
19 Gon 50g Bao Thach Bịch 7,800 VNĐ 2020-01-21 15:00:09
20 Salonpas gel (Hộp/10 tuýp) Hộp 290,000 VNĐ 2020-01-21 12:48:46
21 Khau Trang tre em XSPRO Hộp 13,500 VNĐ 2020-01-21 12:37:24
22 Exforge 10mg 160mg Hộp 542,000 VNĐ 2020-01-21 12:36:17
23 antibio pro > Hộp 486,000 VNĐ 2020-01-21 12:36:17
24 Neo Tergynan Hộp 132,000 VNĐ 2020-01-21 12:36:17
25 Tra hoang ngoc (xanh) Hộp 47,000 VNĐ 2020-01-21 12:36:17