Thông tin giá thuốc thay đổi

# Sản phẩm loại Giá Ngày cập nhật
1 Tydol 650 Hộp 42,000 VNĐ 2020-07-07 12:33:21
2 Amlodipin 5mg (DMC) Hộp 15,500 VNĐ 2020-07-07 12:33:21
3 Alpha Choay Hộp 61,000 VNĐ 2020-07-07 12:33:21
4 Trang Phuc Linh Plus Hộp 178,000 VNĐ 2020-07-07 12:33:21
5 Tanganil (j) chich Hộp 235,000 VNĐ 2020-07-07 12:33:21
6 Laroscorbine 1g 5ml Hộp 130,000 VNĐ 2020-07-07 12:33:21
7 Acigmentin 625mg - augmentin (minh hai) Hộp 31,500 VNĐ 2020-07-07 12:33:21
8 Cetirizin do (nic) Hộp 17,000 VNĐ 2020-07-07 12:33:21
9 Coldacmin Chai 31,000 VNĐ 2020-07-07 12:33:21
10 Pantogel 500ml (dung dich truyen) Chai 69,500 VNĐ 2020-07-07 12:33:21
11 Rocimus 0.03% Tuýp 163,000 VNĐ 2020-07-07 12:33:21
12 Helinzole Hộp 20,000 VNĐ 2020-07-07 10:47:24
13 Sensodyne Rabib (e buot) Hộp 57,000 VNĐ 2020-07-07 10:47:24
14 biviflu Chai 255,000 VNĐ 2020-07-07 10:47:24
15 Hasanvit sui (hasan) Lốc 163,000 VNĐ 2020-07-07 10:47:24
16 Cephalexin 250mg ( Meko cepha ) goi Hộp 38,000 VNĐ 2020-07-07 09:17:48
17 Jardiance 10 Hộp 635,000 VNĐ 2020-07-07 08:23:01
18 Effe 250 ( goi ) Hộp 45,000 VNĐ 2020-07-06 14:20:45
19 Efferalgan 150mg (goi ) Hộp 36,000 VNĐ 2020-07-06 14:20:17
20 Chophytol (Rosa) (vi) Hộp 163,000 VNĐ 2020-07-06 11:58:35
21 Forlax 10g ( Macrogol 4000 ) Hộp 87,000 VNĐ 2020-07-06 11:58:35
22 Colicare Hộp 52,000 VNĐ 2020-07-06 11:58:35
23 Calcitriol 0.25mcg (an) (hop/50v) Hộp 53,000 VNĐ 2020-07-06 11:58:35
24 Leolen Forte (OPC) Hộp 89,000 VNĐ 2020-07-06 10:51:44
25 Caplor 75mg (An) Hộp 49,000 VNĐ 2020-07-06 10:51:44