Thông tin giá thuốc thay đổi

# Sản phẩm loại Giá Ngày cập nhật
1 Doctor Cool (Mieng dan lanh) Hộp 21,000 VNĐ 2020-02-27 12:40:23
2 Amlodipin 5mg (DMC) Hộp 15,000 VNĐ 2020-02-27 12:39:42
3 Cotrimxazon 960 (CL) Hộp 57,000 VNĐ 2020-02-27 10:58:01
4 Piracetam 400mg H 100v (Thanh Nam) Hộp 40,000 VNĐ 2020-02-27 10:58:01
5 Piracetam 800 (Mebi) Hộp 50,000 VNĐ 2020-02-27 10:58:01
6 Mat ong Quang Minh 250ml < Chai 22,000 VNĐ 2020-02-27 10:58:01
7 Acnes tham vitamin (SRM) Tuýp 42,000 VNĐ 2020-02-27 10:58:01
8 SRM MissWhit Tuýp 23,000 VNĐ 2020-02-27 10:58:01
9 Dau tram ich nhi Chai 58,000 VNĐ 2020-02-27 10:46:59
10 Cao ich mau ( nuoc ) > Chai 40,000 VNĐ 2020-02-27 10:46:14
11 Sua rua mat Nghe Thai Duong Hộp 27,000 VNĐ 2020-02-27 10:45:01
12 Gon 100g Baby Bịch 15,000 VNĐ 2020-02-27 10:42:06
13 Medrol 16 Hộp 140,000 VNĐ 2020-02-27 10:24:58
14 Vitamin C500 - vien caps (Vidi) Chai 31,000 VNĐ 2020-02-27 10:23:30
15 Losartan 50mg st Hộp 62,000 VNĐ 2020-02-27 10:21:05
16 Sofpai Lốc 101,000 VNĐ 2020-02-27 10:15:46
17 Dibetalic 15g Tuýp 15,500 VNĐ 2020-02-27 10:08:45
18 Remos IB Hộp 39,000 VNĐ 2020-02-27 09:48:28
19 biviflu Chai 225,000 VNĐ 2020-02-26 17:35:07
20 Descotyl 250mg (TN) Hộp 63,000 VNĐ 2020-02-26 13:50:56
21 Coversyl 5mg Chai 210,000 VNĐ 2020-02-26 13:23:59
22 Kagasdine Chai 168,000 VNĐ 2020-02-26 13:16:43
23 Bang thun 2 moc ( Bao Thach) Cuộn 10,000 VNĐ 2020-02-26 13:16:43
24 Bang thun 2 moc (Quang Minh) Cuộn 12,000 VNĐ 2020-02-26 13:16:43
25 Levofloxacin 500mg ( An ) - maxlevo Hộp 31,000 VNĐ 2020-02-26 13:06:02